Testy Podstawowe

Testy podstawowe tak jak testy specjalistyczne wykonywane powinny być z częstotliwością określoną w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. , poz. 2759) w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych. Głównym celem wykonywania testów podstawowych jest sprawdzenie poprawności działania urządzenia w okresie pomiędzy testami specjalistycznymi oraz wykrycie czynników, które mogą mieć potencjalnie wpływ na jakość świadczonych usług. Kierownik jednostki ochrony zdrowia (gabinetu) powinien upoważnić osoby zatrudnione do wykonywania testów podstawowych. Istnieją zewnętrzne firmy zajmujące się wykonywaniem testów podstawowych jednakże ze względu na wysokie koszty i trudności w regularnych wizytach w gabinecie (zwłaszcza oddalonym w znacznej odległości od placówki firmy) zaleca się by testy te realizowane były przez personel wewnętrzny.

Poszczególne testy oraz częstotliwość ich wykonywania zawiera Załącznik nr 1 do Rozporządzenia (do pobrania TUTAJ).

Na tej stronie znajdą Państwo dokładną instrukcję, która w przystępny sposób tłumaczy jak krok po kroku wykonać każdy z wymaganych testów zarówno w przypadku:

  •  aparatów do zdjęć wewnątrzustnych (tutaj)
  • pantomografów (tutaj)
  • pantomografów z opcją tomografii (tutaj)
  • monitorów w stacjach przeglądowych i opisowych (tutaj).