Testy Podstawowe

Testy podstawowe tak jak testy specjalistyczne wykonywane powinny być z częstotliwością określoną przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Głównym celem wykonywania testów podstawowych jest sprawdzenie poprawności działania urządzenia w okresie pomiędzy testami specjalistycznymi oraz wykrycie czynników, które mogą mieć potencjalnie wpływ na jakość świadczonych usług. Kierownik jednostki ochrony zdrowia (gabinetu) powinien upoważnić osoby zatrudnione do wykonywania testów podstawowych. Istnieją zewnętrzne firmy zajmujące się wykonywaniem testów podstawowych jednakże ze względu na wysokie koszta i trudności w regularnych wizytach w gabinecie (zwłaszcza oddalonym w znacznej odległości od placówki firmy) zaleca się by testy te realizowane były przez personel wewnętrzny.

Poszczególne testy oraz częstotliwość ich wykonywania zawiera Załącznik do Rozporządzenia (do pobrania TUTAJ).

Na tej stronie znajdą Państwo dokładną instrukcję, która w przystępny sposób tłumaczy jak krok po kroku wykonać każdy z wymaganych testów zarówno w przypadku aparatów punktowych (tutaj), pantomografów (tutaj), pantomografów z opcją tomografii (tutaj) jak i monitorów w stacjach przeglądowych i opisowych (tutaj).