o laboratorium

Firma Stern Weber Polska jest największym na polskim rynku dystrybutorem sprzętu stomatologicznego. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na świadczenie usługi wykonywania testów specjalistycznych aparatury rtg, na początku 2014 roku zapadła decyzja o utworzeniu tej komórki w strukturach firmy i już w kwietniu Laboratorium rozpoczęło swoją działalność. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, z dnia 18 lutego 2011 r. z późn. zm. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, testy specjalistyczne wykonywane mogą być jedynie przez podmioty akredytowane i/lub wyspecjalizowanych fizyków medycznych zatrudnionych w danych jednostkach organizacyjnych. W związku z tym na początku lipca 2014 roku Laboratorium Badawcze firmy Stern Weber Polska złożyło wniosek o przyznanie akredytacji i dzięki wytężonej pracy całego zespołu przeszło proces akredytacyjny w rekordowo krótkim czasie.

Laboratorium firmy Stern Weber Polska zatrudnia doświadczoną kadrę zapewniającą najwyższy standard wykonywanych usług. Niskie ceny oraz szybkie terminy wykonywanych usług gwarantują Państwa satysfakcję. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!